• mauricehomer posted an update 2 months, 4 weeks ago

    บรรจุกาแฟ – เราเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตั้งแต่ลืมตาตื่นจนกระทั่งเข้านอน , บีบยาสีฟันจากหลอดลามิเนต, ฉีกซองสบู่ล้างหน้า, สระผมจากแชมพูบรรจุซอง , อุ่นอาหารแช่แข็งในไมโครเวฟ , ดื่มกาแฟ 3in1